گزارش اجاره به نقل از مهر؛ غفلت از صادرات با ارزش افزوده بالا، سهم چشم گیر خام فروشی

اجاره: طی ۱۰ ماه سال جاری ۱۵ قلم عمده صادراتی کشور ۱۶.۳ میلیارد دلار ارزش ارزی داشته که از این میزان ۱۴.۳ میلیارد دلار یعنی ۸۷.۷ درصد مربوط به محصولات خام و گازی است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، افزایش صادرات و عدم اتکا به صادرات نفتی همچون اهدافی است که هم در سند چشم انداز و هم در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است به گونه ای که بررسی بندهای مختلف این سیاست ها نشان داده است باید تفاوت ماهوی بین صادرات و خام فروشی قائل شد. در اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری و برنامه ریزی برای افزایش صادرات محصولات نهایی و خلق ارزش افزوده و پیشگیری از خام فروشی مورد تاکید است وخام فروشی در تعارض با ادبیات اقتصاد مقاومتی است. به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری حکایت از آن دارد که نه تنها عمده اقلام صادراتی کشور همچنان نفتی است، بلکه بیشتر این محصولات به صورتی مواد خام و فاقد ارزش افزوده هستند.
بعضی از این اقلام به لحاظ چرخه تولید در زمره مواد خام بوده و معمولا فرایند پیچیده ای روی آنها انجام نشده و محصول نهایی تلقی نمی شوند که برای اقتصاد کشور ارزش افزوده داشته باشند؛ حداکثر امتیازی که می توان برای بعضی از این محصولات قائل شد، نیمه خام بودن آنها است. بعنوان مثال میعانات گازی که در بالای جدول مذکور نشسته است، در دسته بندی ها جزء مواد خام محسوب می شود؛ همین طور پروپان مایع شده ناشی از گاز نفتی تفکیک شده و بوتان ناشی از گاز تفکیک شده هم جزو محصولات نیمه خام دسته بندی می شوند. متانول، اوره و پلی اتیلن باز در میان محصولات پتروشیمی جز دسته بندی نیمه خام بوده و نمی توانند بعنوان پیشتاز صادرات غیرنفتی محسوب شوند. همین طور قیر نفت محصول خام شمرده می شود چراکه ناشی از قدیمی بودن پالایشگاه ها است و صادرات آن، ارزش افزوده بالایی را نصیب کشور نمی نماید. محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد باز در دسته بندی محصولات نیمه خام قرار دارند. البته در میان این ۱۵ محصول، نام سکوهای شناور یا غوطه ور حفاری یا استخراج باز به چشم می خورد که طی ۱۰ ماه سال جاری، به میزان ۶۵۹ میلیون و ۳۹۵ هزار دلار صادرات داشته است. در مجموع از ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار صادرات کل ۱۰ ماه گذشته از امسال، ارزش صادراتی این ۱۵ قلم بیشتر از ۱۶ میلیارد و ۳۵۷ میلیون دلار بوده است. به گزارش اجاره به نقل از مهر، از رقم مربوط به صادرات این ۱۵ قلم، در خوشبینانه ترین حالت سه ردیف شامل محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد، قیر نفت و سکوهای شناور یا غوطه ور حفاری یا استخراج با ۲ میلیارد و ۴ میلیون دلار دارای ارزش افزوده اندک یا زیاد است و مابقی یعنی ۱۴ میلیارد و ۳۵۲ میلیون و ۸۱۹ هزار دلار ماده خام و فاقد ارزش افزوده تلقی می شود. براین اساس ۸۷.۷ درصد از ۱۵ قلم عمده صادراتی کشور را مواد خام تشکیل می دهد.