مقایسه آمارهای ۱۱ ماهه نشان می دهد رشد قیمت ها در بازارهای اصلی در سال ۹۷

اجاره: مقایسه تغییرات قیمتی در بازارهای اصلی در دو سال قبل نشان داده است که در سال ۹۷ قیمت ها افزایشی قابل توجه را پشت سر گذاشته است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، برمبنای آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران نمایش کرده در طول ۱۱ ماهه سال ۹۷، در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن (۱۳۹۶) قیمت کالاهای تقریباً تمامی بازارهای اصلی اقتصادی به خود روند افزایشی گرفته اند.
طبق آمار نمایش شده، در این مدت میانگین نرخ سکه تمام بهار طرح قدیم از یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در سال ۹۶، به سه میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در سال ۹۷ رسیده و افزایشی ۱۵۷ درصدی را به ثبت رسانده است.
میانگین قیمت سکه تمام بهار طرح جدید باز از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سال ۹۶، به سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده و رشدی ۱۶۴ درصدی داشته است.
میانگین نرخ دلار در بازار آزاد تهران در سال ۹۶، ۳، ۹۹۴ تومان بوده و این میانگین در سال ۹۷ به ۱۰ هزار و ۵۴۵ تومان رسیده و افزایشی ۱۶۴ درصدی داشته است. یورو باز بطور میانگین ۴، ۷۳۴ تومان در سال ۹۶ و ۱۲ هزار و ۳۰۶ تومان در سال ۹۷ قیمت گذاری شده و افزایشی ۱۶۰ درصدی داشته است.
میانگین قیمت گذاری هر متر واحد مسکونی در تهران از چهار میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در سال ۹۶، به هفت میلیون و ۹۶۰ هزار تومان در سال ۹۷ رسیده و از این نظر افزایشی بیشتر از ۶۸ درصدی داشته است.
در این بین بازار سهام توانسته عملکردی مثبت را به ثبت برساند و در حوزه ارزش سهام معامله شده افزایشی ۱۶۹ درصدی و در حوزه تعداد سهام افزایشی ۱۲۴ درصدی به ثبت رسیده است.
همین طور در حوزه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ۲۴ درصد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ۲۴ درصد و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی ۲۵ درصد افزایش قیمت در مقایسه میان دو سال ۹۶ و ۹۷ به وجود آمده است.
میزان افزایش این شاخص در استان تهران باز ۲۷ درصد اعلام شده است.