کشف ۱۷ و نیم کیلو گرم تریاک به مقصد انگلستان

اجاره: مأموران گمرک موفق شدند از داخل یک دستگاه فر پیتزاپزی ۱۷.۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط کنند.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، با هوشیاری مأموران گمرک غرب تهران و به کمک تیم سگ های مواد یاب گمرک ایران، ۱۷.۵ کیلوگرم مواد مخدر تریاک که به طرز ماهرانه ای در داخل فویل های آلومینیومی و در جداره های دستگاه فر پیتزاپزی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد. قرار بود این محموله توسط قاچاقچیان مواد مخدر به کشور انگلستان منتقل شود. مأموران گمرک در سال قبل موفق به کشف ۱۴۸.۵ تن انواع مواد مخدر شامل مخدرهای سنتی، صنعتی و انواع پیش سازها در گمرکات کشور شدند و گمرک ایران در ارزیابی های دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک چندین سال پی در پی بعنوان برترین گمرک در شناسایی و کشف انواع مخدر شناخته شده است.

منبع: