در سال ۹۷؛ تورم کالاهای وارداتی به ۱۱۰ درصد رسید

به گزارش اجاره نرخ تورم ریالی کالاهای وارداتی پارسال به ۱۱۱.۴ درصد رسید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۱۳۹۷ از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید. در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور را طی دوره زمانی مشخص نشان داده است. با عنایت به اینکه قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و هم یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ۱۳۹۰ (سال پایه) استفاده می شود. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش به صورت ریالی و دلاری، کشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است. طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی ۲۰ گروه اصلی طبقه بندی HS قابل انتشار است. لازم است ذکر شود که برای محاسبه شاخص سال ۱۳۹۷ از داده های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است و بنابراین نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی است و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه صورت گیرد. شایان ذکر است که بعد از آنکه گمرک جمهوری اسلامی داده های قطعی سال ۱۳۹۷ را استخراج و عرضه کرد، شاخص واردات هم از جانب مرکز آمار بازبینی شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد. شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۰۲۹.۰ است که نسبت سال قبل، ۱۱۱.۴ درصد افزایش داشته است شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۷۲.۹ است که نسبت به سال قبل، ۱۵.۹ درصد افزایش داشته است. برای دریافت اطلاعات تکمیلی به اینجا رجوع کنید.