در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ تورم تولیدکننده بخش خدمات ۶ درصد افزایش یافت

اجاره: شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار ۱۳۹۸ برابر است با ۳۴۷.۸ که نسبت به فصل قبل ۵٫۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات، بهار ۱۳۹۸ از طرف مرکز آمار ایران منتشر گردید. شاخص قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی.» شاخص کل قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار ۱۳۹۸ برابر است با ۳۴۷.۸ که نسبت به فصل قبل ۵.۹ درصد افزایش یافته است. تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است: شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار۱۳۹۸برابر است با ۴۳۱.۰، که نسبت به فصل قبل ۶.۸ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار ۱۳۹۸برابر است با ۵۳۹.۳ که نسبت به فصل قبل ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار ۱۳۹۸ برابر است با ۴۳۵.۹ که نسبت به فصل قبل ۷.۳ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل بهار ۱۳۹۸ برابر است با ۳۶۶.۹ که نسبت به فصل ۱۸.۲ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل بهار ۱۳۹۸ برابر است با ۲۴۵.۱ که نسبت به فصل قبل ۴.۵ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار ۱۳۹۸ برابر است با ۳۱۰.۱ که نسبت به فصل قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار ۱۳۹۸ برابر است با ۴۶۳.۶ که نسبت به فصل قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­ های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار ۱۳۹۸ برابر است با ۳۵۴.۸ که نسبت به فصل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا بازگشت کنید.

منبع: