امیری خامکانی: باید یک اجماع فراجناحی برای اقتصاد غیرنفتی شکل بگیرد

به گزارش اجاره نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که زمینه شکل گیری اقتصاد غیر نفتی داشتن اقتصاد پویا و فعال است بیان کرد: باید برای ایجاد اقتصاد غیر نفتی یک اجماع ملی خارج از دیدگاه های سیاسی ایجاد شود تا دیگر شاهد معطل ماندن تصمیمات کارشناسی برای سامان دهی امور نباشیم.
حسین امیری خامکانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به زیرساخت های لازم برای شکل گیری اقتصاد غیر نفتی بیان کرد: اقتصاد غیر نفتی چیزی نیست که با یک حکم بتوان آنرا اجرایی کرد. اقتصاد غیر نفتی احتیاج به شکل گیری یک اقتصاد پویا و فعال دارد که گردش مالی در ارکان مختلف کشور، بوجود آمده و ساختار درآمدهای غیر نفتی همچون مالیات، و عوارض شکل بگیرد.
ایشان در ادامه اظهار نمود: برای داشتن اقتصاد غیر نفتی باید بتوان بر روی درآمدهای مالیاتی و عوارض ها حساب کرد. باید جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود. ارکانی که اقتصاد کشور را می سازند، نظیر بانک ها و دستگاههای نظارتی باید ساز و کار خاص خویش را داشته باشد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که فضای کسب و کار کشور رونق بگیرد، وب بحث تعرفه ها و کنترل واردات محقق شود، لایه های اقتصاد غیر نفتی شکل گرفته است. از جانب دیگر بحث یارانه ها هم در شکل گیری اقتصاد غیر نفتی موثر است. این که اقتصاد کشور تا چه اندازه باید به یارانه وابسته باشد خود تاثیر بسزایی دارد.
ایشان در ادامه تصریح کرد: زمانی که ما یک اقتصاد فعال و پویا در کشور داشته باشیم، و بتوانیم بر روی درآمدهای مالیاتی و عوارضی حساب باز نماییم می توانیم به سمت اقتصاد غیر نفتی برویم. آن گاه می توان درآمدهای نفتی را صرف زیر ساخت ها کرد و شاهد گردش مالی در کشور بود. چون که با راه افتادن پروژه ها درآمدهای مالیاتی هم افزایش یافته و این گونه عملا کشور از نفت مستقل می شود.
ایشان در ادامه با تاکید بر این که ما باید هر چه سریعتر به سمت اقتصاد غیر نفتی برویم بیان کرد: شروع اقتصاد غیر نفتی با دستور مقام معظم رهبری از اصلاح ساختار بودجه است که در این اصلاح باید ساختار بانک ها هم اصلاح گردد تا بتوانیم بر روی درآمدهای غیر نفتی کشور هم حساب نماییم. پیچیدگی هایی که در سیستم اجرایی کشور وجود دارد سبب شده تا ما در این سالها از مسیر جدایی اقتصاد از نفت فاصله بگیریم.
وی ادامه داد: متاسفانه هر بخشی از کشور که سامان دهی می شود با سایر بخش ها همسان نیست. از یک سو به سمت نظام مندی گمرک ها می رویم و از جانب دیگر واردات و صادرات با یکدیگر تنظیم نمی گردد. عده ای معتقدند اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود واردات و صادرات هم تنظیم می شود. اما عده ای دیگر می گویند صرفا بروکراسی بیشتر خواهد شد.
ایشان در ادامه با تاکید ضرورت اصلاح نظام بانکی برای ایجاد اقتصاد غیر نفتی بیان کرد: متاسفانه در مورد بانک ها ما نتوانسته ایم رسالتی را که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بانکها انجام می دهند را بر دوش بانکهای خود بگذاریم. موسسات اعتباری در کشور ساخته شده اند که امروز خود وبال گردن بانک ها شده اند. باید یک اراده ملی برای ایجاد اقتصاد غیر نفتی شکل بگیرد.
امیری در خاتمه با تاکید بر ضرورت همصدایی احزاب رسانه ها و دستگاه ها و نهادهای اجرایی و نظارتی برای شکل گیری اقتصاد جدا از نفت بیان کرد: امروز بعضی از تصمیم ها که در کشور با نظرات کارشناسی گرفته می شود متاسفانه درگیر اختلافات احزاب و گروه های کشور شده و زمان از دست می رود. تا یک اجماع ملی خارج از دیدگاه های سیاسی ایجاد نشود، نمی توان به سمت اقتصاد غیر نفتی رفت.