اخطار مهم سازمان حمایت به خریداران خودرو

اجاره: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای از متقاضیان خرید خودرو خواست که از پیش خرید خودرو از شرکت های متفرقه که مجوز پیش فروش ندارند و همینطور خرید اقساطی خودرو در حالتی که جمع مبلغ پیش پرداخت با اقساط آن با قیمت حال حاضر بازار خودرو، نسبتا برابری می کند، اجتناب کنند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، موارد این اطلاعیه به شرح زیر است: “
۱- در ارتباط با خودرو های تولید داخل، شرایط فروش و پیش فروش خودرو صرفاً توسط شرکت اصلی تولیدکننده خودرو مشخص می شود. بر این اساس تمام خریداران خودرو های مذکور از عقد قرارداد خرید خودرو با شرکت های متفرقه که مبادرت به تبلیغات فروش این نوع خودرو ها می کنند و در چارچوب عرضه پیشنهادات متفاوت برای خریدهای کوتاه مدت یا بلندمدت تمام مبلغ قیمت خودرو و یا بخشی از آنرا از مصرف کننده دریافت می کنند، اجتناب کنند.
۲- فروش خودرو توسط نمایندگی های رسمی خودروسازان تحت عنوان کاردکس صرفاً با قیمت مصوب و رسمی شرکت های عرضه کننده مجاز خواهد بود و دریافت مبالغ بیشتر از قیمت رسمی توسط نمایندگی ها، تخلف بوده و قابل پیگیری می باشد.
۳- شرکت های عرضه کننده خودرو به استناد ماده ۵ آیین­ نامه اجرایی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو مبحث مصوبه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱ ها مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران مکلف به دریافت مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستند؛ ازاین رو شرکت هایی مجاز به پیش فروش خودرو هستند که مجوز در رابطه با آنرا از وزارت صمت دریافت کرده باشند، در این ارتباط اظهارات شرکت های پیش فروش کننده خودرو در خصوص دریافت مجوز از بانک مرکزی، دارا بودن شماره ثبت و موارد دیگر ارتباطی با مجوز پیش فروش نداشته و قابل استناد نیست.
۴- تبلیغات فروش فوری خودرو (بصورت اقساطی) که در آن مبلغ پیش پرداخت خودرو و جمع مبالغ اقساط با قیمت حال حاضر بازار خودرو نسبتا برابری می کند، قابل اعتماد نبوده و مورد تایید این سازمان نیست و امکان تخلف عدم تحویل خودرو در آن وجود دارد؛ بنابرین به تمام خریداران سفارش می شود، با هوشیاری کامل نسبت به بررسی شرایط فروش اقدام و از عقد این نوع قراردادها با عرضه کنندگان اجتناب کنند.
۵- با عنایت به ممنوعیت واردات خودرو، در شرایط فعلی صدور آگهی های تبلیغاتی برای پیش فروش این قبیل خودرو ها فاقد وجاهت است.
۶- در صورت مواجهه با موارد تخلف یا برخورد با اینگونه آگهی های تبلیغاتی مبحث را از راه سامانه تلفنی ۱۲۴ یا رفتن به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها یا این سازمان، اطلاع رسانی کنید تا نسبت به پیگیری مبحث اقدام شود”.