نوبخت: هدف از اصلاح ساختار بودجه، تغییر منتج به بهبود است

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: غایت اصلی و اساسی ما در اصلاح ساختار بودجه، تغییر منتج به بهبود است.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، تصریح کرد: غایت اصلی و اساسی ما در اصلاح ساختار بودجه، تغییر منتج به بهبود است و ما از تمام دیدگاه ها، حتی دیدگاه های متفاوت که در این امر مهم کمک نماید، استقبال می نماییم. وی ادامه داد: از تمام معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور می خواهم که ساختار اصلاح بودجه را به درستی و با دقت افزون تری مرور کنند و توجه داشته باشند که در این روند ملاک ما اسناد بالادستی خواهد بود. نوبخت خاطرنشان کرد: یکی از اسناد بالادستی، قانون برنامه ششم توسعه است و بدون شک اگر هدف گیری ما متناسب با برنامه ها باشد، پشتیبانی افکار عمومی را هم بعنوان سرمایه ای پرارزش توشه راه خواهیم داشت. همینطور در این نشست، آرا افلاکی معاون بودجه هزینه ای امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد ساختار و اهداف کمیته بازنگری هزینه ها، گزارشی ارائه کرد و اظهار داشت: کمیته بازنگری و سامان دهی آن بر مبنای حذف خروجی های زاید، برون سپاری خدمت و کاستن از تعداد ردیف ها با عنایت به قیمت تمام شده انجام خواهد پذیرفت. در ادامه هم گزارش دستگاه های سیاست گذار هم توسط مشاور معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شد. رحمتی در این گزارش تصریح کرد: رویکرد ما در این روند، برنامه محوری و نظارت محوری است که جایگزین دستگاه محوری می شود و این امر به تقویت توان نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور منتهی می شود و نهاد سیاست گذار هم در جایگاه واقعی و ایده آل خود واقع خواهد شد.