گزارش اجاره وزرا به مجمع سازمان گسترش نیامدند، صورت های مالی سد راه شد

به گزارش اجاره باوجود دعوتنامه رسمی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای وزرا و سازمان برنامه و بودجه، مجمع سازمان گسترش و نوسازی ایران(ایدرو) به علت اشکالات مالی و عدم تصویب صورتهای مالی لغو شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، فصل برگزاری مجامع امروز ۳۱ شهریورماه تمام می شود. تمامی شرکتهای دولتی مکلف شده اند تا پیش از آخر شهریورماه، حتما مجمع خویش را برگزار کرده و صورتهای مالی خویش را به تصویب اعضای مجمع برسانند؛ به خصوص اینکه این شرکتهای دولتی، علاوه بر اینکه یکی از وزرا را بعنوان رئیس مجمع خود در اختیار دارند، باید سایر وزرا یا نمایندگان قانونی آنها را در جلسات خود داشته باشند تا جلسه به رسمیت رسیده و صورتهای مالی برای ادامه کار در سال بعد، تصویب شود. در این میان، در شرایطی که در سایه تحریم، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه صنعتی داشته و بعنوان یک سازمان توسعه ای، سهامدار خیلی از پروژه های صنعتی در سراسر کشور است، امسال در مهلت قانونی خود یعنی ۳۱ شهریورماه، مجمع خویش را برگزار نخواهد کرد. این در شرایطی است که این سازمان، سهامدار خیلی از صنایع بزرگ و حساس در مقطع کنونی همچون خودروسازان هم هست که سایه سهامداری اش، حالا بر سر واگذاری های دو خودروساز بزرگ سنگینی می کند. در حالی این حساسیت ها بر سر مجمع امسال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وجود دارد که اگر تا آخر وقت اداری امروز یکشنبه ۳۱ شهریورماه سال ۹۸، مجمع ایدرو برگزار نشود، قطعا گامی غیرقانونی برای ادامه مسیر خود برداشته است و در عین حال، معلوم نیست که آشفتگی در صورتهای مالی این سازمان که به قول یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، عامل اصلی لغو این مجمع شده است، چطور مقرر است یک سازمان توسعه ای همچنان مورد اعتماد سهامداران باشد. حالا، بر مبنای ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، که به صراحت شرکتهای دولتی همچون ایدرو را مکلف کرده است که مجامع عمومی خویش را با رعایت بند «ه» تبصره ۲۰ قانون برای تصویب صورتهای مالی سال ۹۷، حداکثر تا ۳۱ شهریورماه سال ۹۸ برگزار نمایند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۹۸ به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند، اقدامی در مورد برگزاری مجمع لغو شده تا این لحظه انجام نشده است.قانون در مورد برگزاری مجامع شرکتهای دولتی چه می گوید؟مجامع سازمان های دولتی مطابق با مصوبه سال ۸۲ هیات دولت، شرایط و ضوابطی برای خود دارد. درست شبیه همان شرایطی که یک شرکت بورسی باید بر مبنای ضوابط تعیین شده از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتهای مالی تهیه کرده و گزارش های مالی حسابرسی شده ای را ارائه دهد تا سهامداران اطمینان حاصل کنند که می توانند به هیات مدیره حاضر در هر یک از شرکتها اعتماد کرده و سکان هدایت آن بنگاه یا مجموعه را به دست آنها بسپارند. در شرکت های دولتی هم، کار به همین روال پیش می رود. در واقع، یک شرکت دولتی مطابق با آنچه در آئین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورایعالی شرکتهای دولتی آمده است، باید مطابق تبصره یک ماده ۲ «کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را در موعد مقرر قانونی برای اعضای مجمع ارسال نمایند». از همه مهمتر اینکه در ماده ۳ این آئین نامه، هیات مدیره و یا هیات عامل شرکتهای مشمول موظف شده اند تا پانزدهم شهریورماه هر سال، هدفها، خط مشی و برنامه عملیاتی و بودجه سال بعد خویش را به همراه گزارش های توجیهی و مستندات مربوط، برای مجمع عمومی یا شورایعالی ارسال کنند. از جانب دیگر، شرکتهای مشمول مکلف شده اند تا نسبت به ارائه بموقع صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد و وضع عمومی شرکت در سال مالی مربوط به حسابرس و بازرس قانونی اقدام و گزارش حسابرسی و بازرسی مربوط به صورتهای مالی و گزارش عمکرد را برای رئیس مجمع یا شورایعالی ارسال نمایند تا به همراه دعوتنامه تشکیل مجمع یا شورایعالی برای اعضای مجمع یا شورا فرستاده شود. به هر حال باوجود اینکه امکان دارد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خویش را مستثنی از این قانون به لحاظ نوع اساسنامه خود بداند، اما در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور مکلف شده است که مجمع خویش را تا آخر نیمه اول سال ۹۸ حتما برگزار نماید؛ به همین دلیل، اینجا است که چالش برگزاری مجمع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با سازمان برنامه و بودجه، شکل گرفته و کار به لغو برگزاری مجمع انجامید. ماجرای لغو مجمع سازمان گسترشنکته حائز اهمیت در این میان، دعوتنامه ای است که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضای خود برای اعضای مجمع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) ارسال کرده و از آنها دعوت کرده که در این مجمع حضور یابند؛ غافل از اینکه عدم ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان برنامه و بودجه، گره بزرگی بر برگزاری مجمع امسال این سازمان زده است. در همین ارتباط یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به علت ابهامات مالی که در گزارش های مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشاهده کرده، اجازه برگزاری مجمع را نداده است. همینطور یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر لغو مجمع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را باوجود ارسال دعوتنامه از جانب رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت تائید کرد، اما اظهارنظر در مورد علت اصلی لغو این مجمع را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نمود.متن دعوتنامه وزیر صنعت برای دعوت به مجمع ایدرورضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس مجمع سازمان گسترش و نوسازی ایران، باوجود همه ابهاماتی که در صورتهای مالی این سازمان وجود داشته و برگزاری مجمع را غیر ممکن می کرده، هفدهم شهریورماه امسال با ارسال نامه ای به اعضای مجمع شامل محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رضا اردکانیان، وزیر نیرو و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بعنوان اعضای اصلی، خواهان شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ چهارشنبه ۲۷ شهریورماه شده بود که طبق قانون این مجمع برگزار نشد.
دستور جلسه این مجمع استماع گزارش فعالیت هیات عامل در سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم، استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال ۹۸ و مواردی از این دست بوده است.آنگونه که یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه، به خبرنگار مهر گفت، با دستور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برگزاری مجمع ایدرو لغو شد. وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، اضافه کرد: دلیل این امر اشکال در صورتهای مالی است که از جانب معاونت در رابطه با بودجه و امور مالی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تهیه شده و مطابق با استانداردهای تعیین شده از جانب دولت نیست. این مقام آگاه اظهار داشت: متاسفانه برگزاری این مجمع لغو شده است؛ این در شرایطی است که قانون شرکتهای دولتی را مکلف کرده تا ۳۱ شهریورماه هر سال، مجامع خویش را برگزار کنند.