نوبخت خبر داد پرداخت پاداش بازنشستگان تا اختتام هفته

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: پاداش بازنشستگان امسال تا اختتام هفته جاری بطور کامل پرداخت می شود.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت با اشاره به پرداخت نیمی از پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۷ در هفته اول شهریور ماه، گفت: مابقی پاداش بازنشستگان شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا اختتام هفته جاری بطور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: پاداش بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی نیز با تفاهم انجام شده بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بعد از نهایی شدن در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

منبع: