رئیس مرکز آمار در گزارش اجاره: تولید آمار با روش ثبتی مبنا کلید خورد

به گزارش اجاره رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: پیش نویس قانون آمار کشور مرداد ماه امسال به تصویب شورایعالی آمار رسید و در همین راستا لیست آمارهای رسمی تهیه و در راه تصویب در شورایعالی آمار قرار دارد.

جواد حسین زاده به مناسبت اول آبان ماه، روز ملی آمار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه «ثبتی مبنا» از مباحث مورد توجه مرکز آمار ایران است، تصریح کرد: از مهم ترین گرایش هایی که در دنیا روی مدل سازی نظام آماری تمرکز شده بحث «ثبتی مبنا» کردن آمار است. در ایران هم به دنبال این هستیم که به جای استفاده از آمار سنتی، درصد قابل توجهی از آمارگیری ها را به سمت ثبتی مبنا ببریم.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه داده های باارزشی در دستگاه ها وجود دارد، اضافه کرد: در روش ثبتی مبنا این داده ها و پردازش هایی که به شکل علمی تهیه شده و در ادامه نیز، تقابل داده ها صورت گرفته است را تبدیل به داده آماری می نماییم و در نهایت هم این داده های آماری به آمار رسمی تبدیل می شود.
وی افزود: استفاده از روش ثبتی مبنا منجر به بالا رفتن کارایی نظام آماری شده و بهره وری را بهبود می بخشد؛ همینطور می توانیم آمارهای متنوع تری با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر تولید نماییم.
حسین زاده با اشاره به اینکه اوضاع داده های اداری دستگاه ها خوب است، اظهار داشت: با شعار «همگرایی ملی برای مدرن سازی نظام آماری» به دنبال این هستیم که با همکاری دستگاه ها و کلیه قوا این بحث مهم را پیاده سازی نماییم.
وی تصریح کرد: طی ۲ سال قبل مبانی تئوریک این کار را انجام داده ایم و هم اکنون از نظر نظریه وضعیت خوبی داریم و نقشه راه را مشخص کرده ایم. در همین راستا هم برنامه توسعه ملی آمار کشور به دستگاه ها ابلاغ گردیده است.
رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: پیش نویس قانون آمار کشور هم در مرداد ماه به تصویب شورایعالی آمار رسید و در همین راستا لیست آمار رسمی تهیه و در راه تصویب در شواری عالی آمار قرار دارد.
وی افزود: این مسیری که طراحی شده به خصوص در برنامه ملی آمار به صورت دقیق و کامل وظیفه همه دستگاه ها و مراکز آمار مشخص شده است. به دنبال این هستیم که با کمک همه دستگاه ها و نظام آماری کشور مبحث توسعه کشور را پیش ببریم.
حسین زاده اظهار داشت: هم اکنون عمده سازمان ها همکاری کرده اند و مقدمات اولیه را پیش برده ایم.
گفتنی است، در نظام آماری ثبتی مبنا، برای جمع آوری امار به جای رجوع ماموران سرشماری به درب منازل مردم، از آماری که توسط دستگاه های اجرایی تولید می شود، بهره گیری می شود.