شفاف سازی وضعیت خرید و فروش طلا در فضای مجازی

به گزارش اجاره رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهار داشت: پنج واحد برای فروش آنلاین طلا؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب و کار در فضای مجازی مجوز گرفته اند، که البته تنها یکی از آنها از اتحادیه طلا و جواهر تهران پروانه کسب دریافت کرده است.
روز گذشته (دوشنبه) مسعود یزدانی – نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران – در نشست خبری این اتحادیه با اشاره به اینکه تاکنون مجوز معامله آنلاین طلا و سکه دریافت نشده و به فردی ارائه نشده است، اظهار نمود: امافعالیت تنها پنج واحد مجاز است و مابقی اگر فعالیت می نمایند، مجاز نمی باشد، البته چهار واحد از اتحادیه مجوز نگرفته اند و بدون رصد به آنها مجوز داده شده است.
در این زمینه برای رفع تناقض بوجود آمده بین عدم عرضه مجوز معامله آنلاین طلا و سکه و فعالیت پنج واحد مجاز برای فعالیت؛ سراغ ابراهیم محمدولی – رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران- رفتیم.
وی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: پنج واحد برای فروش آنلاین طلا از “وزارت صنعت، معدن وتجارت” و “اتحادیه کسب و کار در فضای مجازی” مجوز گرفته اند که ربطی به اتحادیه طلا و جواهر تهران ندارد. از این پنج واحد تنها یک واحد پروانه فروش طلا از اتحادیه طلا و جواهر را دارد.
وی ادامه داد: ازاین رو ضروریست که شرایط نظارت بر داد و ستد طلا و سکه در فضای مجازی فراهم شده و شرایط رسیدگی به شکایات هم وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که اتحادیه، مخالف فروش طلا و جواهر در فضای مجازی نیست، اما تاکید داریم که بایستی آئین نامه و چارچوب خرید و فروش طلا در فضای مجازی تدوین شود.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اعلام نمود: به صورت مثال هفته گذشته فردی به ما اعلام نمود که ۲۵۰ میلیون تومان طلا در فضای مجازی خریداری نموده اما خبری از طلاها نشده است. ضمن اینکه امکان شناسایی و پیدا کردن فروشنده هم وجود ندارد و مشتری مالباخته شده است.