معاون گمرک اعلام کرد صدور بخشنامه صدور و ورود کالا از گمرک ممنوع گردید

به گزارش اجاره معاون فنی گمرک اعلام نمود: تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از راه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرائی ذیربط اعلام می گردد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه ای به مدیران گمرک اعلام نمود: تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از راه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرائی ذیربط اعلام می گردد و منبعد از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه با دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از جانب دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اجتناب کنند.
در این نامه که ۲۳ آذرماه صادر شده، آمده است: با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از راه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرائی ذیربط اعلام می گردد»، بموجب این بخشنامه، اجرای یاد شده شده تاکید گردیده؛ من پس از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه با دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از جانب دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری نموده و در صورت وصول مواردی در مورد شرایط ورود و صدور کالا از سازمان های ذیربط، بدون اعلام و ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات، از ابلاغ این موارد، بعنوان بخشنامه با دستورالعمل، به گمرکات اجرائی خودداری فرمایید.
شایان ذکر است در تکمیل فرایند فوق، در صورت وجود مورد، نسبت به احصاء مواردی که بدون ابلاغ مرجع مزبور، به صورت بخشنامه، به گمرکات اجرائی ابلاغ گردیده به قید فوریت اقدام و مراتب از راه این حوزه معاونت، جهت استحضار قائم مقام محترم وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی منعکس تا دستور لازم از جانب آن مقام محترم در جهت پالایش موارد معنونه صورت پذیرد.
مفاد این بخشنامه شامل دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی گمرک جمهوری اسلامی ایران نبوده، مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده بالاترین مقام دفاتر تخصصی اشاره شده می باشد.