سند همکاری ایران و فائو در زمینه مدیریت مشکلات سیل به امضا رسید

اجاره: سند همکاری مشترک در زمینه ارتقا فناوری های پیش آگاهی و مدیریت مسایل و مشکلات سیل در بخش آب و خاک کشاورزی با حضور نماینده فائو در ایران به امضا رسید.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در مراسم امضای تفاهمنامه علی مراداکبری – معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی – در ارتباط با جزئیات این تفاهمنامه اظهار داشت: سابقه این پروژه پس از سیل مخربی بود که ابتدای امسال و انتهای سال قبل رخ داد و خسارت های زیادی هم به بخش زیرساخت کشاورزی خصوصاً آب و خاک و هم به بخش دام و طیور وارد کرد. بدین سبب با سازمان فائو وارد عمل شدیم تا به بررسی عمق این مساله و استفاده از تجارب جهانی در کشورمان برای مقابله و سازگاری با مخاطرات سیل بپردازیم.
وی افزود: تامین مالی این پروژه به مبلغ ۳۹۵ هزار دلار است که ۳۰ درصد از این اعتبارات صرف خرید تجهیزات مورد نیاز و مابقی نیز برای آموزش و ایجاد ظرفیت جهت مشارکت بهره برداران با روش ها و متدهایی که در سند تعیین شده است، قرار می گیرد.
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد: ارگان های در رابطه با این پروژه، دفتر فائو در تهران، دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی، معاونت آب و خاک، سازمان هواشناسی، وزارت نیرو، سازمان جنگلها و مراتع و دفتر مدیریت بحران است.
اکبری با اشاره به اینکه هدف اصلی پروژه بهبود امنیت غذایی و تغذیه ای در اراضی کشاورزی متاثر از سیل است، حمایتهای فنی و تخصصی برای مدیریت مسائل و مشکلات مربوط به سیل در بخش آب و خاک همچون رسوب، زیرساختهای تخریب شده در مزارع و باغات، تعیین تکلیف اراضی خسارت دیده و ارزیابی آنها و استفاده از تجارب بین المللی برای رفع این مشکلات است، اظهار داشت: در واقع مسائل مورد انتظار ما بررسی وضعیت موجود، بررسی مکانیزم ها و سیستم های مدیریت ریسک برای خطرات موجود در بخش کشاورزی و ایجاد ظرفیت در بخش های ذیربط برای آمادگی و مقابله و سازگاری با مشکلات سیل، آشنایی کارشناسان و مقامات با تکنولوژی های جدید است.
بگفته وی، یکی از نکات مهم این سند آموزش بهره برداران و کارشناسان کشاورزی در شش دوره و در هر دوره ۳۵ نفر با هدف افزایش تاب آوری در مقابل خسارات ناشی از خطرات اقلیمی و انتقال تجربیات سایر کشورها در زمینه مدیریت و رفع مشکلات ناشی از سیل و بلایای طبیعی در بخش کشاورزی است که به کمک دفتر فائو در تهران و سازمان تخصصی و بین المللی و ارگانهای درونی و برونی این پروژه را با این اهداف پیش ببریم. همین طور بازدید کارشناسان کشور از کشورهای خارجی با اعتبارات فائو برای این پروژه جهت دریافت تجربیات و فناوری های روز دنیا در سند دیده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه اعتبارات این طرح را فائو تامین می کند یا خیر؟ اظهار داشت: تمام اعتبارات این طرح را فائو تامین می کند و مدت این طرح نیز دو سال است. همین طور پروژه دیگری با سازمان فائو به نام سیدا داریم که در امتداد بهره وری آب و مدیریت پایداری خاک بوده و مقرر است به صورت پایلوت در دشت قزوین اجرا شود.
او درانتها اظهار داشت: اگر فائو آمادگی داشته باشد می تواند از تجربه کشور ما در زمینه کشاورزی استفاده نماید و ما هم می توانیم از هرگونه تجاربی که در سازمان فائو وجود دارد، استفاده نمائیم.
در ادامه این مراسم امضای سند مشترک بودکر – نماینده سازمان فائو در ایران – اظهار نمود: این پروسه از قبل شروع شده و هم اکنون به مرحله اجرا رسیده است و بدین سبب کار بیشتری را می طلبد.
وی اشاره کرد: امیدوارم این پروژه با مدیریت وزارت کشاورزی و فائو در قالب برنامه و قراردادهای تنظیم شده پیش برود.

منبع: