۲۸ تجهیز صنایع الکترونیک داخلی می شود

اجاره: سرپرست معاونت امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن اشاره به زمان بندی برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنایع مختلف، اعلام نمود که در میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت برق، الکترونیک و مخابرات؛ ۴۷ قرارداد به ارزش ۵۲۳ میلیارد تومان منعقد شد که طبق آنها ۲۸ تجهیز به تولید انبوه خواهد رسید و منجر به کاهش ۴۲ میلیون یورویی در ارزبری این صنعت خواهد شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، مهدی صادقی نیارکی در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات از کاهش ارزبری ۴۲ میلیون یورویی در نتیجه انعقاد ۴۷ قرارداد در زمینه داخلی سازی تجهیزات صنعت برق، الکترونیک و مخابرات آگاهی داد.
وی با اشاره به اینکه تابحال شش میز ساخت داخل در بخش موتورسیکلت، خودرو، پتروشیمی، مس و الکترونیک برگزار شده، اظهار نمود: در این شش میز تعمیق داخل ۱۲۴ سازنده حضور پیدا کردند و برای ۱۵۹ قطعه قرارداد ساخت داخل به ارزش ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد امضا شده که منجر به کاهش ارزبری ۴۱۲ میلیارد یورویی خواهد شد.
این مقام مسئول همین طور با اشاره به امضای قرارداد تولید داخل برای ۳۵ قطعه خودرو در نخستین میز تعمیق داخل صنعت خودرو، اعلام نمود که ۲۳ قطعه خودرو به تولید انبوه رسیدند.
همین طور بگفته سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت، در میز دوم تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو برای داخلی سازی ۴۲ قطعه برنامه ریزی شد که تابحال هشت قطعه به تولید انبوه رسیده است.
ایشان سپس از برگزاری میز تعمیق ساخت داخل صنایع پتروشیمی، لوازم خانگی، تاسیسات، خودرو و صنایع ریلی تا آخر سال جاری آگاهی داد و اظهار نمود که میز تعمیق ساخت داخل سایر بخش ها در سال آینده برگزار می شود.

منبع: