معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد خرید و فروش مجوزهای کسب و کار از ۱۰۰ میلیون تا چند میلیارد

به گزارش اجاره معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: کانال هایی در شبکه های اجتماعی فعال می باشند که کار خرید و فروش مجوز ها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می دهند.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به اینکه ما از انتقاد به هر شکل آن استقبال می نماییم گفت: این نوع از انتقادات نشان دهنده این است که موتور مبارزه با فساد در وزارت اقتصاد پس از پیام وزیر اقتصاد، استارت خورده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: یک رویکرد در صدور مجوزها این است که اگر کسی بخواهد کسب و کار جدیدی راه اندازی کند باید ثابت کند شرایط قانونی لازم را دارد و از حاکمیت اجازه بگیرد که این رویکرد، «نظارت پیشینی» است.
وی اشاره کرد: رویکرد دیگر به این صورت است که فرد را معطل گرفتن مجوز نکنیم، بلکه اجازه شروع کسب و کار را بدهیم؛ و نظارت را به پس از شروع کسب و کار موکول نماییم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد: راهکار جلوگیری از سوء استفاده ها پس از راه اندازی کسب و کار، دقیق تر کردن نظارت های پسینی است.
انحصار، فساد و رانت
دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در بعضی موارد، خود نظام مجوز دهی تبدیل به ابزاری برای انحصار شده است، گفت: سه پدیده انحصار، فساد و رانت رابطه پیچیده و تنگاتنگی با هم دارند و یکی از اهداف آنها نیز، سوء استفاده از نظام مجوز دهی است.
وی اظهار داشت: زمانی که یک دستگاه متصدی صدور مجوز بگوید، تعداد فعالان یک حوزه اقتصادی به کفایت رسیده و دیگر مجوز جدیدی صادر نخواهد شد، خود این تبدیل به انحصار و رانت برای فعالان صاحب مجوز در آن حوزه می شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اینگونه تصمیمات، موجب گران قیمت شدن مجوز ها و ایجاد زمینه فساد بوسیله انحصار و رواج خرید و فروش آنها می شود، اضافه کرد: هم اکنون حتی کانال هایی در شبکه های اجتماعی فعال می باشند که کار خرید و فروش مجوز ها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می دهند.
هیات مقررات زدایی یکی از معدود راه های مبارزه با فساد است
دهقان دهنوی در ادامه با اشاره برخی واکنش ها به سخنان وزیر اقتصاد درباب افشای فساد از طرف مردم در خصوص اینکه، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار کارش را به درستی انجام نداده و وزیر اقتصاد باید برخورد با فساد را از این هیأت آغاز کند، تاکید کرد: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار یکی از معدود راه های مبارزه با فساد شمرده می شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره اینکه ایجاد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و کارهای موثر این هیأت در امتداد اجرای دستورات مقام معظم رهبری و روق تولید ملی بوده است، گفت: در یک سال قبل این هیات ۱۱ بار تشکیل جلسه داده و در هر جلسه، قوانین مربوط به صدور مجوز ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای کاهش سقف زمانی و تسهیل پروسه های صدور مجوزها، تصمیم گیری می شود.
وی اضافه کرد: بتازگی در مورد واگذاری زمین برای شروع و توسعه کسب و کارها مصوبه ای ۱۷ بندی در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار داشتیم که هر بند آن به تنهایی تسهیلات اساسی در ایجاد کسب و کار فراهم می آورد و البته تعداد ۱۰ بند آن به سبب آنکه خارج از حیطه اختیارات قانونی ما بود، به هیات دولت تقدیم شد.
دبیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار افزود: یکی از اقدامات ما، رسانه ای کردن کارهای هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بوده که سبب شده جدای از مقامات عالی نظام، امروز تمامی کارشناسان و عامه مردم، در مورد لزوم بهبود فضای کسب و کار اتفاق نظر داشته باشند و این مساله تبدیل به یک مطالبه جدی شده است.
چرا دستگاه ها مقاومت می کنند؟
دهقان دهنوی با اشاره به برخی مقاومت ها در دستگاه های اجرایی برابر مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، گفت: بعضی از این مقاومت ها ناشی از قوانین است، به این معنا که دستگاه می گوید ما ناگزیر از انجام وظایف قانونی خود هستیم و نمی توانیم این تسهیلات را ایجاد نماییم که این نیازمند اصلاح برخی از قوانین است؛ بعضی از مقاومت ها هم به سبب فقدان زیر ساخت های لازم است که باید تامین شوند.
وی با اشاره به اینکه ما در وزارت اقتصاد بوسیله درگاه ملی صدور مجوز ها و سایر شیوه ها، بطور مداوم با دستگاه های صادر کننده مجوز در ارتباط هستیم، ارتباط و همکاری وزارت صمت با این وزارتخانه را خوب توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها می تواند بهتر نیز بشود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تحریم های یکجانبه، در بعضی موارد مسئولان را وادار به اتخاذ تصمیماتی کرده است که در فضای کسب و کار، چندان تسهیل گر نیستند، اظهار داشت: البته در بعضی حوزه ها، همین محدودیت ها موجب ایجاد فرصت هایی برای تولید و ایجاد اشتغال شده است و این فرصت ها باید در همه حوزه ها مورد شناسایی قرار گیرند.

منبع: