کنترل ۹۹ درصدی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

به گزارش اجاره رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه بیشتر از ۹۹درصد بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سال ۱۳۹۸ کنترل شده است، اظهار داشت: ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تا حداقل ۴۰ روز دیگر می تواند مخاطره آمیز باشد؛ بدین سبب مرغداران و اتحادیه ها به سفارش های دامپزشکی عمل کنند.

علیرضا رفیعی پور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه اقدامات سازمان دامپزشکی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر به این شد که در قالب طرح ملی کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان حرکت نماییم، اظهار نمود: سال ۱۳۹۶ با طغیان و موج خطرناک آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مواجه شدیم و به همین دلیل در طرح ملی کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان علاوه بر اقدامات معمول شامل رصد و پایش بیماری در همه مناطق روستایی، حیات وحش و مرغداری های صنعتی، آموزش بهره برداران، شناسایی قطعی بیماری، معدوم سازی و مراقبت شعاع بیماری، طرح هدفمند واکسیناسیون را به مدت سه سال در این طرح ملی در سال ۱۳۹۷ اجرا کردیم.

وی افزود: پیش بینی ما این بود که این طرح بیشتر از ۸۵ درصد ایمنی ایجاد کند و نگران طغیان آنفلوآنزا نباشیم. خوشبختانه این طرح بیشتر از میزان پیش بینی ها جواب داد و این ویروس بیشتر از ۹۸ درصد در سال ۱۳۹۷ و حدود ۹۹ درصد در سال ۱۳۹۸ کنترل شد.

رییس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه به صورت جزئی گزارش هایی از ابتلای پرندگان به این ویروس در نقاط روستایی و حیات وحش دریافت کردیم، اظهار نمود: ویروسی که در سال ۱۳۹۶ به کشور خسارت زد هنوز وجود دارد، اما امسال با سفارش های دامپزشکی، همکاری مرغداران، تعاونی ها و اتحادیه ها بیشتر از ۹۹ درصد این ویروس کنترل شد.

رفیعی پور اشاره کرد: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تا حداقل ۴۰ روز دیگر به سبب تغییرات آب و هوایی می تواند مخاطره آمیز باشد؛ بدین سبب به مرغداران اعلام می نماییم که همچون گذشته در قالب طرح ملی کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و سفارش های بهداشتی دامپزشکی ها عمل کنند. همین طور به جهت اینکه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان باردیگر صنعت طیور را درگیر نکند، کمیته ای را در استانها تشکیل داده ایم که شامل اعضایی از سازمان دامپزشکی، جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران تخم گذار کشور است. این کمیته مرغداری ها را ممیزی می کند و به هر مرغداری که شرایط تولید تخم مرغ نداشته باشد، اجازه جوجه مرغ تخم گذار را نمی دهد. این ممیزی کمک بزرگی کرده است تا مرغداری هایی که ریسک بالای بیماری دارند، شناسایی و کنترل شوند.

به گفته وی، ۴۰ روز با ریسک بالا در پیش رو داریم و این ویروس در حوزه های حیات وحش و طیور سنتی و بومی وجود دارد و می تواند نفوذ کند.

توصیه واکسیناسیون هدفمند به استان هایی با ریسک بالای بیماری

رییس سازمان دامپزشکی با تاکید بر اینکه باید در این ۴۰ روز در حالت آماده باش و مراقبت باشیم، اظهار داشت: به استان های گیلان، مازندارن، گلستان، قزوین، البرز، تهران، قم، اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی و شیراز واکسیناسیون هدفمند را سفارش کردیم؛ برای اینکه به سبب تراکم طیور و تخم مرغ، ریسک بیماری در این استانها بالا است و از سویی این استانها نیز در راه حرکت پرندگان مهاجر هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال انتقال ویروس فوق حاد پرندگان به انسان نیز وجود دارد؟ اشاره کرد: سازمان دامپزشکی طی دو سال قبل تصمیماتش را با ستاد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گرفته و وزارت بهداشت نیز عضو این ستاد است. آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سال ۱۳۹۷ ویروس ترکیبی به نامH۵N۶ بود که با وجود ورود به ایران ولی در نطفه خفه شد و نتوانست همچون ویروس H۵N۸ که در کل کشور وجود دارد و مخصوص طیور است، باقی بماند. همین طور اگر این دو ویروس فراگیر می شدند امکان اختلاط ژنتیکی با ویروس H۱N۱ انسانی وجود داشت و این مساله می توانست بیماری انسانی را تشدید کند که خوشبختانه کنترل شد.

منبع: