در گزارش اجاره عنوان شد: تاناکورافروش ها، نوفروش می شوند

به گزارش اجاره معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با هماهنگی های صورت گرفته سعی شده تا فروشندگان البسه دست دوم، تغییر ماهیت دهند و پوشاک تولید داخل را به فروش برسانند.

عبدالله هندیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مبارزه با قاچاق پوشاک، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درانتها سال ۹۷ و نیز در سال ۹۸، اقداماتی را در حوزه مقابله با برندهایی که به صورت قاچاق عرضه می شدند، در تهران و ۸ استان دیگر کشور انجام داد که طی بررسی های صورت گرفته از نمایشگاه پوشاک امسال، تمامی تولیدکنندگان اعلام می کردند که اقدامات ستاد، باعث شده تولید آنها بطور میانگین بیشتر از ۳۵ درصد رونق صورت گیرد.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: در واقع برنامه ریزی ستاد در حوزه پیشگیری و مقابله ای، باعث شده تا ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع از پاساژهای معروف تهران که مبادرت به فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق می کردند، پس از این اقدامات به تولیدکنندگان داخلی روی بیاورند و این فضا را در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار دهند. همین طور باتوجه به ممنوعیت واردات پوشاک به صورت رسمی، برای تولیدکنندگان داخلی بستری فراهم شده تا از این فضا استفاده کنند.
وی افزود: ستاد در امسال، به دنبال این است که طرح مقابله با قاچاق پوشاک را در ۸ استان و تهران ادامه دهد تا رونق تولید صورت گیرد؛ چونکه بنظر می رسد اگر با این فرایند، جلو رویم در حوزه پوشاک با قاچاق مقابله موثری خواهیم داشت.
ساماندهی عرضه پوشاک در مناطق آزاد
هندیانی اشاره کرد: همین طور جلساتی را با مسئولان حوزه مناطق آزاد داشته ایم؛ برای اینکه باتوجه به مجوزهایی که این مناطق دارند، باید طرح ساماندهی را اجرایی نماییم تا در حوزه ورود پوشاک، آن کالاهایی که در داخل می توانیم تولید و استفاده نمائیم، دیگر از مسیر مناطق آزاد وارد کشور نشوند.
وی اظهار داشت: برمبنای عدد ۲.۶ میلیارد دلاری که برای قاچاق پوشاک در سال ۹۶ اعلام شده بود و نیز با بیان آمادگی که خود تولیدکنندگان برای تولید کیفی کرده اند، می توانیم شاهد کاهش چشم گیر قاچاق پوشاک باشیم.
کنترل عرضه پوشاک با شناسه دار کردن کالاها
هندیانی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز همان ۱۰۰ نقطه در تهران برای مقابله با قاچاق مدنظر است، گفت: امسال در حوزه پوشاک از تولیدکنندگان داخل درخواست شده تا در سال ۹۸ تولیدکنندگانی که رونق خوبی گرفتند، به سمت شناسه دار کردن کالاهای خود بروند و ما بتوانیم در کنار آن، از کد رهگیری استفاده کنیم؛ ضمن اینکه این امید را می دهیم که بتوانیم کنترل سطح عرضه را هم به شدت دنبال نماییم و در سال جدید، با داشتن شناسه های کالا و کد رهگیری بتوانیم در سطح عرضه در سایر مکان ها غیر از این ۱۰۰ نقطه نیز با قاچاق مقابله نماییم.
وی در مورد افزایش استان های درگیر با مقابله با قاچاق، اظهار داشت: این مساله بستگی به سهم استانها در حوزه قاچاق پوشاک دارد؛ اما هنوز همان ۸ استان مدنظر است.
تاناکورافروش ها تغییر ماهیت می دهند
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همین طور از طرح جدیدی برای مقابله با قاچاق پوشاک آگاهی داد و اضافه کرد: البسه دست دومی که در بعضی از استانها به فروش می رود، به صورت قاچاق وارد کشور می شود، که بر این اساش ما به دنبال این هستیم که این فروشگاهها را به سمت نوفروشی، تغییر ماهیت دهیم.
وی افزود: اتحادیه را فعال کردیم که بتواند به این مساله ورود پیدا کرده و اگر مکان هایی هستند که بتوانند تغییر کاربری دهند و جواز بگیرند و با جواز اتحادیه بتوانند نوفروشی و کالاهای تولید داخل را عرضه کنند، این اقدام صورت گیرد.
هندیانی همین طور تصریح کرد: کل پوشاک قاچاقی که جمع آوری شده، تحویل سازمان اموال تملیکی می شود و اگر قاچاق باشد، این سازمان حق فروش را ندارد تا مجدد در بازار ورود پیدا نکند. در واقع سازمان اموال تملیکی و سازمان هایی که پوشاک در اختیارشان قرار می گیرد، امکان عرضه مجدد ندارند و می توانند یا کالا را صادر کنند یا به کشورهای دیگر عرضه کنند.

منبع: