معاون سازمان امور مالیاتی تشریح کرد؛ شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ بدون رسیدگی

به گزارش اجاره معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ را اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان مالیاتی، محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تصریح کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان مالیاتی، اظهارنامه عرضه شده با رعایت مقررات از جانب مودی خواهد بود.
وی تصریح کرد: از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتیکه مودیان اظهارنامه مالیاتی خویش را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی عرضه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.
مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، افزود: البته پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم اظهارنامه های مالیاتی بوده و اظهارنامه عرضه شده توسط مودیان با بانکهای اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همینطور تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً برخی از اظهارنامه های مالیاتی مودیان را بر اساس شاخص ها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار می دهد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در صورتیکه اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از عرضه اظهارنامه مالیاتی اجتناب کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی بر مبنای میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده از بانکهای اطلاعاتی اقدام می نماید.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ را بر مبنای رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند.
مسیحی با اشاره به اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم باعث افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همینطور کاهش فرآیند زمان قطعیت پرونده های مالیاتی می شود، اظهار داشت: مالیات ستانی بر اساس اطلاعات واقعی به دست آمده از بانکهای اطلاعاتی، عملاً نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمام تر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می دهد.
مسیحی در ارتباط با جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی هم عنوان داشت: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خویش را تسلیم ننمایند، علاوه بر محرومیت از کلیه معافیت های قانونی، مشمول پرداخت جرایم غیر قابل بخشش مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.
گفتنی است، مودیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مندرج در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir رجوع نمایند.