مشروط به تایید وزارت جهاد کشاورزی صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار آزاد شد

به گزارش اجاره صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار به صورت مجاز مشروط با تایید وزارت جهاد کشاورزی آزاد شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، علی اکبر شامانی در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی، مبحث رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار به صورت مجاز مشروط با تأیید وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ نمود. این بخشنامه پیرو درخواست وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.