در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد؛ جزئیات مالیات بر عایدی

به گزارش اجاره بر مبنای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر عایدی در سه محور معافیتها و مشوقهای مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد و برقراری مالیات بر املاک گران قیمت و خودرو های لوکس پیشبینی شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اوایل بهمن ماه سالجاری از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت با ۳ محور عمده تقدیم دولت شد.
محور اول: ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی
پیش بینی می شود در جهت پشتیبانی از بخش های تولیدی، سرمایه گذاری در نهایت منجر به محدود شدن فرار مالیاتی و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی سود.
محور دوم: اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی
در حال حاضر طبق قانون مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت منبع محور و پایه های جدا تعریف شده است که با عنایت به خصوصیت های آن سیستمی پیچیده، ناکارآمد از حیث بهبود توزیع درآمد است و هزینه وصول مالیات را بالا برده و با عنایت به آنکه اطلاعات مودیان به نحوی کارآمد گردآوری نمی گردد زمینه فرار و اجتناب مالیاتی را فراهم می کرد. در پیش نویس مطابق با الگوی جهانی و با تغییر سیستم مالیات ستانی از روش منبع محور به شخص محور ارتقا پیدا کرده تا بتواند در نهایت مانع از فرار و بهبود توزیع درآمدی شود.
محور سوم: برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو)
یکی از چالش های نظام مالیاتی فعلی ناکارآمدی در مقابله با فعالیتهای سوداگرانه مخرب در بازار دارایی ها به جهت فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه است که می تواند بازار دارایی های سرمایه ای نظیر املاک را با تقاضای کاذب و شوک قیمت روبرو کند ازاین رو وضع مالیات بر عایدی املاک بعنوان یکی از پایه های مالیاتی جدید مورد توجه است.
همچنین با هدف توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) در پیش نویس مذکور پیشنهاد شده است. شامل مالکان املاکی می شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد.
در لایحه پیشنهادی مالکان خودرو های شخصی که مجموع ارزش خودرو های آنان بیشتر از ۵ میلیارد ریال است با نرخ های تصاعدی مشمول مالیات شده اند.
علاوه بر محورهای سه گانه در جهت بهبود فضای کسب و کار مالیات حق تمبر لغو و با عنایت به تغییرات مذکور بخصوص در جهت اجرای مالیات بر درآمد اشخاص نرخ مالیات به شرکت ها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش و در مقابل آن مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه وضع شده است.

متن پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را می توانید از اینجا دریافت کنید.