از سوی نوبخت؛ ۳۰ میلیارد تومان برای خسارات ناشی از برف گیلان تخصیص یافت

اجاره: رئیس سازمان برنامه و بودجه، مصوبه تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارات ناشی از برف در استان گیلان را ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، از طرف محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۳۰ میلیارد تومان بابت تامین هزینه های ضروری اولیه و بازسازی زیربناها و تأسیسات عمومی لطمه دیده ناشی از برف استان گیلان تخصیص یافت.

منبع: