وال استریت ژورنال: FATF امروز ایران را در لیست سیاه قرار می دهد

به گزارش اجاره روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی ادعا نمود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درنظر دارد ایران را در لیست سیاه خود بگنجاند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از مقام های آمریکا و کشورهای متحد آمریکا ادعا نمود که «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) درنظر دارد روز جمعه ایران را در لیست سیاه قرار دهد.
این روزنامه آمریکایی اعلام نمود که اتخاذ این تصمیم از جانب کارگروه مذکور متعاقب پیوستن کشورهای اروپایی به آمریکا صورت گرفته است.
بنابر این ادعا، کارگروه ویژه اقدام مالی مطابق با این تصمیم جدید تراکنش های مالی با ایران را به شدت تحت نظر خواهد داشت و فشار بر بانک ها و شرکت های معدودی که همچنان در حال همکاری با ایران هستند، تشدید خواهد نمود.
وال استریت ژورنال همینطور ادعا نمود که دولت های کشورهای اروپایی تا همین اواخر از پیوستن به کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا ضد ایران خودداری می کردند.
اما حالا منابع مورد استناد این روزنامه مدعی شده اند که طی هفته های گذشته مقام های کشورهای اروپایی به وزارت خارجه آمریکا گفته اند که دولت های متبوع آنها از اتخاذ تدابیر سخت گیرانه جدید از جانب این کارگروه ضد نظام مالی ایران حمایت می کنند.