رئیس سازمان خصوصی سازی در گزارش اجاره: جزئیات واگذاری سهام دولت در ۱۸ بنگاه بزرگ بورسی

به گزارش اجاره رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه تابحال سهام باقی مانده در ۲ پالایشگاه نفت شیراز و لاوان را واگذار کرده ایم، اظهار داشت: باقی شرکت های عرضه شده، مشتری نداشته اند.

علیرضا صالح در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی که اوایل سال جاری در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت، گفت: تابحال سهام باقی مانده در ۲ پالایشگاه نفت شیراز و لاوان را واگذار کرده ایم.
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: تعدادی دیگر از شرکت ها را نیز که آماده واگذاری بودند، عرضه کردیم اما هنوز مشتری برای خرید سهام این شرکت ها نداشته ایم.
وی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، سال آینده سهام شرکت هایی که باقی مانده است را بطور قطع واگذار خواهیم کرد.
صالح در مورد واگذاری سهام ۶۰.۷۲ درصدی دولت در هپکو نیز اظهار داشت: برای واگذاری سهام دولت، اول باید آماده سازی انجام، تا زمینه برای فروش سهام برقرار شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حداقل یک تا ۲ سال لازم است تا بتوانیم اوضاع در هپکو را اصلاح و شرایط رونق تولید را فراهم نماییم. بعد از بهبود اوضاع، سهام دولت را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.

منبع: