رئیس کل سازمان امور مالیاتی: کمک های مقابله با کرونا، جزو هزینه قابل قبول مالیاتی به حساب می آید

به گزارش اجاره رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام نمود: کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به بیمارستان های دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به حساب می آید.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه به منظور پشتیبانی از مؤدیان محترم مالیاتی در شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا در کشور، پیشنهادهایی از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال و در نهایت این شورا پیشنهادهای مذکور را به تصویب رساند، عنوان کرد: امیدواریم این مصوبات شرایطی را فراهم آورد تا مؤدیان محترم فارغ از هرگونه نگرانی، در فرصت مناسبی که ایجاد می شود، به تکالیف قانونی خود در سال آینده عمل کنند.
وی با اشاره به مصوبه مهم این شورا در پشتیبانی از بخش بهداشت و درمان در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور، بیان نمود: به باعث مصوبه مذکور، کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ جهت تأمین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت به حساب می آید.
وی اضافه کرد: بر طبق این مصوبه، اشخاص مذکور می توانند به روش هایی که تشخیص می دهند کمک های خود از قبیل مایحتاج عمومی و اختصاصی از قبیل تجهیزات و لوازم مصرفی مراکز درمانی موصوف را تأمین کنند و این کمک ها بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، همینطور تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۳۹۹ از یک ماه به چهار ماه بعد از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش پیدا کرد.