رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تشکیل جلسه برای توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت همسان سازی حقوق

به گزارش اجاره نوبخت نوشت: امروز عصر با نمایندگان تشکل های بازنشستگان و مدیران چند صندوق بازنشستگی نشستی خواهیم داشت تا درباره توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان استفاده گردد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه خود در اینستاگرام (http: //instagram.com/mb_nobakht) نوشت: «همانطور که گفته بودم امروز عصر با نمایندگان تشکل های بازنشستگان و مدیران چند صندوق بازنشستگی در سازمان برنامه و بودجه نشستی خواهیم داشت تا از نظرات آنها درباره مناسب ترین روش توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای متناسب سازی #حقوق_بازنشستگان استفاده گردد. بعد از این جلسه حدود ساعت ۶.۵ عصر در لایو اینستاگرام نتایج را به اطلاع بازنشستگان عزیز می رسانم.»