رییس اتاق بازرگانی ایران و چین پاسخ داد: چه کسانی بیشترین صدمه را از کرونا دیدند؟

به گزارش اجاره رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اعتقاد دارد در شرایط فعلی، دولت باید با ارزیابی دقیق از میزان صدمه وارد شده به بخش های مختلف، از اقشاری که بیشترین صدمه را دیدند، حمایتی هدفمند داشته باشد.
مجیدرضا حریری در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این سؤال که آیا دولت های مختلف جهان راهبردی واحد در مقابل صدمه های اقتصادی کرونا دارند، اظهار داشت: در چنین شرایطی آنچه که قطعی است، ضرورت ورود دولت ها به عرصه و پشتیبانی از اقتصاد و اقشار مختلف جامعه شان است؛ اما اینکه این شیوه حمایت چگونه اجرایی شود، بطور قطع بسته به موقعیت اقتصادی هر دولت و شرایط داخلی کشورهاست.
به قول وی، آنچه که چین اجرایی کرده لزوما با آنچه که در آمریکا اجرا می شود یکی نیست. از جانب دیگر برای مثال بسته دو هزار میلیارد دلاری حمایتی دولت از اقتصاد آمریکا با عنایت به حجم و گستردگی اقتصاد این کشور حتی می تواند از عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ما در داخل ایران هم کوچک تر باشد. ازاین رو نمی توان نقشه دولت ها برای مقابله با کرونا را ثابت دید یا از آنها الگوبرداری کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با اشاره به اینکه در ایران دو قشر و گروه بیشترین صدمه را دیده و احتیاج به حمایت دارند، اظهار نمود: یکی از این اقشار، حقوق بگیران ثابت همچون کارگران و کارمندان هستند که با عنایت به موقعیت اقتصادی به وجود آمده، احتمال بیکار شدنشان وجود دارد. در چنین موقعیتی، دولت اعلام نموده که به کارفرمایان برای پیشگیری از اخراج نیروهایشان وام می دهد. این روش شاید کارایی کم تری دارد و احتمال ایجاد فضای رانت را هم بالا می برد. در حالیکه اگر روی بیمه بیکاری سرمایه گذاری نماییم، پشتیبانی از کارگران به شکل مستقیم انجام می گیرد تا این قشر بتوانند این دوران را پشت سر بگذارند.
حریری افزود: گروه دومی که نیاز جدی به حمایت دارند فعالان در عرصه خدمات هستند. بخش قابل توجهی از اقتصاد ما را بخش خدمات مدیریت می کند و اگر ما تولید را دریابیم اما خدمات را فراموش نماییم، عملا اقتصاد ما از حرکت می ایستد. شرکت های فعال در حوزه های توزیع خدمات باید فعال بمانند و در این دوره از آنها حمایت جدی شود.
به قول وی، کارگران روزمزد، صاحبان مشاغل فصلی و افرادی که درآمد ثابت ندارند و در این دوره صدمه دیده اند هم دیگر اولویت جدی در حمایت ها به شمار می روند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سؤال که آیا منابع مالی دولت، امکان پشتیبانی از این اولویت ها را فراهم می آورد، اظهار داشت: دولت ما با عنایت به تحریم ها و مشکلات، قبل از کرونا هم با محدودیت منابع مالی مواجه بود و امروز باید دید برای این حمایت چه منابعی فراهم خواهد شد. ما در بعضی مشکلات اقتصادی، احتیاج به راهکارهای سیاسی داشتیم و با ورود کرونا این امید وجود دارد که با همدلی و هم نظری، تصمیماتی اتخاذ شود که به ورود منابع مالی به کشور و کاهش مشکلات تحت تأثیر این ویروس کمک نماید.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، بعد از همه گیر شدن کرونا، خیلی از دولتها اعلام نموده اند که به منظور پیشگیری از تبعات اقتصادی ناشی از آن، به اقتصادشان منابع مالی جدید تزریق می کنند.
در ایران هم دولت اعلام نموده در کنار برخی تسهیلات، منابع مالی جدیدی را به اقتصاد وارد خواهد نمود.