مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز ۱۳۹۸ به ۰ و نه دهم رسید

به گزارش اجاره مرکز آمار ایران در گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور در پاییز سال قبل را در بخش های رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و حجم نقدینگی اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ۱۳۹۸ را منتشر نمود.
بر این اساس در فصل پاییز ۱۳۹۸ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به رقم ۱۶۵۴۱۹۳ میلیارد ریال بوده که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۷- درصد بوده است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت به ۰٫۹ درصد رسیده است.
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال ۱۳۹۵) رقم ۱۸۸.۸ بوده که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) ۴۰.۰ درصد بوده است.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، ۱۰.۶ درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ۱۳۹۸ معادل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.
در فصل پاییز ۱۳۹۸ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور ۳۴۶۲۹ فقره بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۵.۶ درصد رشد داشته است.
حجم نقدینگی کل کشور در انتها آذرماه ۲۲۶۲۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ رشد ۲۰.۲ درصدی داشته است.
در فصل پاییز ۱۳۹۸ حجم صادرات غیرنفتی و واردات گمرکی به ترتیب ۱۱۱۸۸ و ۱۰۴۱۴ میلیون دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ترتیب ۰.۹ درصد و ۷.۶ درصد رشد داشته است.