معاون استاندار مرکزی خبر داد: معرفی ۳۵ پروژه اقتصادی به ستاد کشوری جهش تولید

اجاره: مرکزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی از معرفی ۳۵ پروژه اقتصادی به ستاد کشوری جهش تولید آگاهی داد.
سعید فرخی روز دوشنبه هجدهم فروردین در جمع خبرنگاران در ارتباط با تحقق شعار سال جاری اظهار نمود: مقام معظم رهبری سال جاری را به نام”جهش تولید” نامگذاری کردند و همانگونه که مقام معظم رهبری نیز در بیانات نوروزی خود فرمودند، اعتقاد بنده بر این است که شعار سال قبل با عنوان”رونق تولید” محقق شد، این تحقق بر اساس آمار و شاخصه هایی است که به صورت رسمی نیز اعلام شده است.
وی ادامه داد: در استان مرکزی تمام فاکتورهای اقتصادی نیز از نظر حجم سرمایه گذاری و از جهت سرمایه گذاری های خارجی و داخلی و میزان تولیدات در بخش های مختلف نشان دهنده تحقق شعار رونق تولید است. هم اکنون به یک خودباوری رسیده ایم که رونق تولید در شرایط سخت نیز تحقق پیدا می کند و می توانیم به کمیت و کیفیت تولیدات اضافه نماییم.
معاون اقتصادی استاندار مرکزی اشاره کرد: طبق بیانات رهبری، نباید به اقدامات گذشته کفایت نماییم بلکه باید یک نگاه و تفکر دیگر به تولید داشته باشیم چونکه هم اکنون می دانیم در شرایط سخت می توانیم به رونق تولید برسیم بدین سبب اگر همین خودباوری را تقویت نماییم و شرایط ایجاد شود امکان جهش تولید نیز وجود دارد.
فرخی جهش تولید را جدایی از وضع موجود دانست و اظهار داشت: مخاطب شعار سال اساسا دولت به تنهایی نیست بلکه مخاطب این شعار همه اروان نظام و حاکمیت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
وی افزود: حاکمیت باید به صورت دقیق شرایط را برای بهتر شدن فضای کسب و کار فراهم آورد که این مساله مهمترین اقدام در امتداد تحقق این شعار است، تولیدکنندگان نیز باید نگاه خودرا نسبت به تولید تغییر داده و در ارتباط با کیفیت و کمیت با تاکید بر دانش موجود در کشور و ابزارهای جدید به سمت اقدامات اساسی تر حرکت کنند و به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. مردم نیز بعنوان مصرف کنندگان و حامیان تولید باید بیش از پیش نسبت به مصرف کالای داخلی توجه داشته باشند.
معاون اقتصادی استاندار مرکزی بیان کرد: بر اساس ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، ستاد جهش تولید تشکیل و از استانها خواسته شده پروژه هایی که می تواند منجر به جهش تولید در استان شود را در چارچوب فرمت خاصی مشخص کنند که در این راستا ۳۵ پروژه که می تواند به جهش تولید در استان کمک نماید معرفی شده البته پروژه های دیگری نیز مدنظر قرار دارد.
فرخی افزود: تحریم های ظالمانه ‍ سبب افزایش هزینه های تهیه مواد اولیه و جابجایی پول و کاهش بازارهای هدف و تحمیل هزینه های اضافی به تولیدکنندگان شده است. باتوجه به این مسائل امکان کاهش هزینه های تولید برای تولیدکنندگان وجود ندارد و همین مورد سبب می شود طعم شیرین تحقق شعار سال در زندگی مردم لمس نشود.
وی افزود: بار اصلی تحقق شعار رونق تولید بر دوش تولیدکنندگان قرار داشت که با اقدامات خوب و رفتار متعهدانه نسبت به این مرز و بوم نشان دادند که تعهد خوبی دادند و همین رفتار سبب تحقق شعار سال قبل شد، ما نیز در تلاش بوده ایم در حد امکان برای رفع موانع تولید اقدامات لازم را انجام دهیم و امسال نیز همین روند ادامه خواهد داشت و امیدواریم امسال نیز با هماهنگی بیشتر و شناخت بیشتر، شعار سال محقق شود.

منبع: