مهر خبر می دهد وام ۲ میلیونی بعد از شناسایی ۴ میلیون خانوار مشمول واریز می شود

به گزارش اجاره فرداشب وام یک میلیون تومانی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و بعد از شناسایی ۴ میلیون خانوار مشمول دریافت وام ۲ میلیونی، مابه التفاوت به حساب این افراد واریز خواهد شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بعد از شیوع کرونا، دولت به منظور پشتیبانی از مردم، تصمیم گرفت وام قرض الحسنه ای به میزان یک میلیون و برای اقشار ضعیف دو میلیون تومان، به حساب سرپرستان خانوار یارانه بگیر واریز نماید.
طبق توافقی که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانک مرکزی صورت گرفت، مقرر شد وزارت تعاون کد ملی را هم دریافت و غربالگری و لیست را به سازمان هدفمندی جهت تنظیم فرمت درخواستی به تفکیک بانکهای عامل واریز کننده یارانه، ارسال نماید و در مرحله بعدی سازمان هدفمندی هم بعد از تنظیم، لیست متقاضیان را به بانک مرکزی تحویل دهد.
آنطور که مقرر شد کسانی که تا روز یکشنبه، کد ملی خویش را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کرده باشند فردا پنجشنبه وام را دریافت خواهند کرد و مابقی افراد هم که تا یک شنبه ۷ اردیبهشت ماه فرصت ارسال کد ملی خویش را دارند، پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه وام را دریافت خواهند کرد.
حال با عنایت به تحویل لیست متقاضیان مطابق با فرمت درخواستی به تفکیک بانکهای عامل واریز کننده یارانه به بانک مرکزی، فردا پنج شنبه وام یک میلیون تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
وام دو میلیونی کی پرداخت می شود؟
همچنین پی گیری های خبرنگار مهر از سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد وام ۲ میلیون تومانی از آن حکایت می کند که بعد از آنکه وزارت تعاون، ۴ میلیون خانواری را که جزو اقشار ضعیف محسوب می شوند، شناسایی و به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید، سازمان هدفمندی لیست خویش را به روزرسانی می کند و به بانک مرکزی تحویل می دهد.
برای خانوارهای یک تا ۲ نفره مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای ۲ نفره به بالا مبلغ یک میلیون تومان واریز خواهد شد که با احتساب وام یک میلیون تومانی فردا، این ۴ میلیون خانوار در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت خواهند کرد.