گمرک: کامیون های سه سال کارکرده تا رفع ابهام ترخیص نخواهند شد

به گزارش اجاره گمرک در جهت اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات صمت در خصوص عدم احراز اهلیت ارائه خدمات بعد از فروش کامیون های سه سال کارکرده، اعلام نمود از ترخیص کامیون ها تا رفع ابهام خودداری می شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مدیر کل واردات امور مناطق آزاد ویژه در نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی اعلام نمود: با عنایت به اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات صمت در خصوص عدم احراز اهلیت عرضه خدمات بعد از فروش کامیون های سه سال کارکرده از ترخیص کامیون ها تا رفع ابهام خودداری شود.