پیشنهاد مترو به بانک رفاه درباره آزادسازی پول اوراق مشارکت

به گزارش اجاره مدیرعامل شرکت مترو به مدیران بانک رفاه پیشنهاد کرد در مورد تعیین تکلیف آزادسازی نیمی از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ که بازپرداخت اصل و سود آن به همراه تضامین مربوطه از لحاظ قانونی بر عهده دولت می باشد، از بانک مرکزی استعلام بگیرند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، علی امام در حاشیه بازدید از ایستگاه امیرکبیر با اشاره به اینکه شرط اصلی برای افتتاح ۱۱ ایستگاه مترو تا آخر سال جاری، واریز بموقع و هرچه زودتر مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهم مترو از پول اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ توسط بانک عامل است است، اظهار داشت: مطابق قانون، بانک عامل می تواند با استناد به سهم ۵۰ درصدی دولت در باز پرداخت اصل و سود اوراق، بدون احتیاج به وثایق شهرداری تهران، مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان از وجوه را در اسرع وقت آزاد کند.
وی ادامه داد: در این حوزه مسؤلان بانک رفاه که اتفاقا همکاری خوبی با شهرداری تهران داشته اند، می توانند از مدیران اعتباری بانک مرکزی استعلام بگیرند تا بدون دغدغه و نگرانی از بابت رعایت قوانین بانکی، ۵۰ درصد پول اوراق مشارکت که تضامین آن بر عهده دولت می باشد را آزاد کنند.
امام افزود: در واقع آنچه بانک مرکزی در مورد وثیقه گذاری اوراق مشارکت وضع کرده است، برای محکم کاری بوده، اما سازمان بازرسی کل کشور به همین مورد هم ایراد گرفته که چرا بانک مرکزی شهرداری ها را ملزم به سپردن ۱۰۰ درصد وثیقه های اینچنینی کرده است. به تعبیر دیگر آنها هم معتقدند وقتی در قانون انتشار اوراق مشارکت قید شده که دولت باید ضمانت پرداخت اصل و سود ۵۰ درصد وجوه را تأمین کند، یعنی وثیقه گذاری آن هم بر عهده دولت می باشد و نباید برای این مورد باردیگر از شهرداری ها طلب وثیقه شود.

مدیرعامل متروی تهران اظهار داشت: در نهایت با یک نامه نگاری ساده و استعلام از بانک مرکزی، به نظر می آید امکان آزادسازی ۷۵۰ میلیارد تومان پول اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ به سادگی و بدون احتیاج به وثیقه گذاری شهرداری تهران برای ۵۰ درصد سهم دولت، میسر خواهد شد و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

منبع: