وزیر اقتصاد به کمیسیون اصل نود فراخوانده شد

اجاره: یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس گمرک را به این کمیسیون احضار کرد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، سیدمصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، وزیر امور اقتصاد و دارایی(دژپسند) و رئیس کل گمرک را جهت بررسی عملکرد گمرک به این کمیسیون دعوت کرد.
این جلسه با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور برگزار می شود.

منبع: