واکنش گمرک به مرگ گورخر آفریقایی

معاون فنی و امور گمرکی گمرک با اعلان اینکه ورود گورخرها بدون ثبت سفارش بود اظهار داشت: با هماهنگی هر ۳ گورخر سالم مرخص شد.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک، ؛ به دنبال حواشی به وجود آمده در ارتباط با تلف شدن یک رأس گورخر آفریقایی در باغ وحش صفادشت، معاون فنی گمرک ایران اظهار داشت: برای ورود این سه رأس گورخر، ثبت سفارش انجام نشده بود و امکان اظهار به گمرک جهت انجام تشریفات برای ترخیص را نداشت، اما با این وجود طی هماهنگی های صورت گرفته مجوز خروج داده شده و هر سه گورخر در هنگام ترخیص سالم بوده اند. طی روزهای اخیر تصاویری در فضای مجازی منتشر گردید که نشان داد گورخرهای وارد شده به گمرک مرز بازرگان سرگردان بوده و حتی از طرف برخی مورد آزار قرار گرفتند که پس از آن با ورود گورخرها به حیات وحش صفادشت در استان تهران، یک رأس گورخر نر تلف شده است.