حسینی: فکری برای استمهال وام های کشاورزی شود

به گزارش اجاره نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تکیه بر ضرورت توجه و پشتیبانی از کشاورزان اظهار داشت که با عنایت به خشکسالی های اخیر، هر چه زودتر فکری برای استمهال وام های کشاورزی شود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، سید البرز حسینی در جریان بررسی جزئیات طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در اخطاری با استناد به بند ۹ اصل ۴۹ قانون اساسی اظهار داشت: ۹۰ درصد معیشت و ارتباط مردم در شهرستان خدابنده معیشت از راه کشاورزی تأمین می شود که کاهش بارندگی های اخیر و به دنبال آن خشکسالی، کشاورزان را متضرر کرده است.
وی با تکیه بر ضرورت حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان بخصوص دیم کاران اظهار نمود: باید هر چه زودتر فکری برای استمهال وام های کشاورزی شود چون وضعیت خشکسالی بگونه ای است که کشاورزان و دامداران را در معرض خطر قرار داده و آنها حتی نمی توانند آن چه را کاشته اند برداشت کنند.

منبع: