در بهار ۱۴۰۰؛ تورم تولیدکننده صنعت برق به ۴۵ درصد رسید

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۴۵ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ۱.۶ واحد درصد کاهش نشان می ­دهد.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۴۰۰ به ۱.۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان، ۸.۲ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۳.۹، ۴.۳- و ۱۱.۲ درصد بوده است.تورم نقطه به نقطهدرصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ۱۴۰۰ به ۳۲.۰ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکتهای توزیع برق، در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹، ۳۲.۰ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۲۲.۸، ۳۰.۸ و ۴۱.۲ درصد بوده است.تورم سالانهدرصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل (متوسط تورم سالانه) به ۴۵.۰ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱.۶ واحد درصد کاهش نشان داده است. همینطور درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۳۸.۸، ۴۶.۰ و ۴۷.۴ بوده است. متن کامل گزارش را (اینجا) بخوانید.

منبع: