کدام صنایع بعد از کرونا بیشترین رونق را ثبت کردند؟

به گزارش اجاره هرچند هنوز خیلی از کشورهای جهان با شیوع گسترده ویروس کرونا مواجهند اما به نظر می آید با سرعت یافتن واکسیناسیون، برخی صنایع اقتصادی خویش را آماده عبور از بحران کرونا می کنند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، هرچند انتشار کرونا در ابتدا به سلامت جوامع مختلف هجوم برد اما با عنایت به محدودیت هایی که دولت ها مجبور به وضع آنها شدند، خیلی از حوزه های اقتصادی تحت تأثیر کرونا، با افت فعالیت و رشد منفی مواجه گشتند.
با این وجود در سال ۲۰۲۱، با آغاز واکسیناسیون و البته راهکارهایی که حوزه های اقتصادی برای فعالیت همزمان با انتشار کرونا پیدا کردند، شرایط قدری بهبود یافت و خیلی از بخش های اقتصاد بار دیگر مسیر رشد را طی کردند، با این وجود بررسی های اتاق بازرگانی تهران از وضعیت تولیدات صنعتی جهان در فصل دوم سال ۲۰۲۱ نشان داده است که همه صنایع شرایط مشابهی نداشته اند.
بر مبنای اطلاعات عرضه شده در این گزارش، رشد تولیدات صنعت لاستیک و پلاستیک جهان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حوزه مواد معدنی این رشد ۲۱ درصد و در حوزه فلزات حدودا ۱۷ درصد بوده است. در بین کشورهای درحال توسعه و نوظهور هم صنایع لاستیک رشدی ۳۲ درصدی، مواد معدنی رشدی ۶۱ درصدی و فلزات رشدی حدودا ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده اند.
در حوزه محصولات غذایی رشد جهانی ۵.۷ درصد و رشد اقتصادهای نوظهور کمتر از پنج درصد بوده است. در حوزه نوشیدنی ها اما رشد جهانی حدودا ۱۴ و رشد نوظهور بیشتر از ۲۷ درصد بوده است. در حوزه محصولات تنباکو هم رشد جهانی ثبت شده کمتر از دو درصد تخمین زده می شود.
در حوزه نساجی، رشد تولیدات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد بوده، در حوزه پوشاک این عدد به ۲۰ و در حوزه چرم به ۱۷ درصد رسیده است. در بین اقتصادهای نوظهور رشد تولیدات پوشاک از مرز ۶۶ درصد هم عبور کرده است.
در حوزه کامپیوتر و محصولات الکترونیکی، رشد جهانی ۲۱ و رشد اقتصادهای درحال توسعه ۲۶ درصد بوده است. در حوزه تجهیزات الکترونیکی اما اقتصادهای نوظهور رشدی بیشتر از ۵۳ درصدی را به ثبت رسانده اند. در حوزه تولیدات چوب، رشد جهانی ۱۷ و رشد اقتصادهای نوظهور ۴۰ درصد بوده است. در حوزه کاغذ هم به ترتیب رشد هفت و ۱۰ درصدی در جهان و کشورهای درحال توسعه ثبت شده است.
در حوزه ماشین آلات تولیدات ۲۰ درصد، در حوزه وسایل نقلیه موتوری ۴۵ درصد و در سایر تجهیزات حمل و نقل تولیدات ۲۲ درصد رشد داشته است. کشورهای درحال توسعه تنها در حوزه وسایل نقلیه موتوری رشدی ۱۲۵ درصدی را به ثبت رسانده اند.
در آمار کلی، رشد صنعتی نسبت به فصل دوم سال ۲۰۲۰، افزایشی بیشتر از ۱۸ درصدی را به ثبت رسانده اما در قیاس با فصل اول سال ۲۰۲۱، رشد صنعتی تنها ۰.۳ درصد بوده است.

منبع: