با حکم وزیر اقتصاد؛ سعید محمد به دبیری شورای عالی مناطق آزادو ویژه اقتصادی منصوب گردید

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سعید محمد را به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب نمود.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، سید احسان خاندوزی طی حکمی سعید محمد را به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب نمود.
در این حکم با اشاره به ضرورت توجه به اهداف تحول گرایی و محوریت تولید ملی و برون گرایی از آقای سعید محمد خواسته شده برای تحقق راهبردهای:
۱. تقویت جذابیت های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولید کنندگان و صادرکنندگان خصوصاً تسهیل کامل کسب وکار و برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی
۲. ارائه پیش نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
۳. تکمیل رویه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر محصور بودن مناطق و استقرار گمرک در درب های خروج و اتصال به سامانه های حاکمیتی
۴. تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (۱۱) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
۵. رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه گذاری و مشترک
۶. وضع قواعد عزل و نصب مدیران شایسته برای مناطق و شفافیت عملکردی مالی برای سازمان منطقه
۷. اصلاح نظام درآمدی سازمان های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی
۸. تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی ها با اجرای ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
۹. ایجاد ظرفیت دور زدن تحریم های ظالمانه
۱۰. نقش آفرینی در توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت؛

تمام توان خودرا مصروف نماید و متناوباً گزارش شش ماهه و یک ساله عملکرد مناطق به اطلاع دولت و مجلس برسد.

منبع: