مجموع واکسن های وارداتی از ۱۳۲ میلیون دوز گذشت؛ ۶ میلیون دوز واکسن چینی بامدادان امروز وارد فرودگاه امام شد

اجاره: محموله ۶ میلیون دوزی سینوفارم بامدادان امروز وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و بدین سان مجموع واکسن های وارداتی کشور از ۱۳۲ میلیون دوز گذشت.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، ۶ میلیون دوز واکسن چینی سینوفارم بامدادان امروز با ناوگان ماهان وارد فرودگاه امام خمینی (ره) و با حضور نماینده گمرک و انجام ترخیص در محل و حمل یکسره، بلافاصله تحویل وزارت بهداشت شد.
جمعیت هلال احمر سفارش دهنده این محموله میلیون دوزی واکسن چینی بود.

گفتنی است با واردات محموله ۶ میلیون دوزی بامدادان امروز، مجموع واکسن های وارداتی کشور از ۱۳۲ میلیون دوز گذشت.
۱۰۰ میلیون دوز از این مجموعه واکسن های وارداتی با ثبت سفارش واردات جمعیت هلال احمر و ۱۱۱ میلیون دوز از واکسن ها، سینوفارم بوده است.

منبع: