وظیفه بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی موکول شد

اجاره: با ابلاغ معاون اقتصادی رییس جمهوری مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع بطور کامل در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا در متن نامه محسن رضایی به معاون اول رییس جمهوری، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری آمده است:
بند (۱) تصمیمات جلسه بیست و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰ که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد؛
«از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع، بصورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه پرسنل، امکانات و اعتبارات مربوط به این حوزه را در اسرع وقت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نماید. کارهای مربوط به بازرسی و نظارت اتاق اصناف در این عرصه نیز با بیان کتبی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است در این موارد تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی را مبنای عمل قرار داده و گزارشات تخلف این حوزه را برای اعمال تعزیر به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نماید.
سازمان بسیج مستضعفین مطابق تفاهم نامه منعقده موظف است با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام نظارت و کنترل قیمت های اقلام کالاهای اساسی و خوراکی موضوع قانون انتزاع اقدام نماید.»

منبع: