تورم دیماه با یک درصد کاهش، ۴۲ درصد شد

به گزارش اجاره مرکز آمار ایران اعلام نمود: نرخ تورم سالانه دیماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل یک واحد درصد کاهش نشان داده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز آمار ایران اعلام نمود: نرخ تورم سالانه دیماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل یک واحد درصد کاهش نشان داده است.
افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در دیماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به صورت میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای دیماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به ۴۲.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به ۳۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۳۵.۸ درصد می باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۶.۵ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۰ به ۲.۴ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۱.۷ درصد و ۲.۷ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۵ درصد می باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه پیش از آن می باشد. نرخ تورم سالانه دیماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل یک واحد درصد کاهش نشان داده است.
هم چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۸ درصد و ۴۵.۸ درصد می باشد که برای خانوارهای شهری ۰.۹ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری / ‬ برنج و اجاره بها افزایشی؛ مرغ و برق بها کاهشی
در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در ارتباط با گروه «دخانیات»، گروه «نان و غلات» شامل انواع برنج ایرانی و گروه «ادویه و چاشنی» شامل زعفران و رب گوجه فرنگی می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» اجاره بهای واحد مسکونی، در گروه «هتل و رستوران» هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و در گروه «پوشاک و کفش» انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
هم چنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» گوشت مرغ و متوسط قیمت یک کیلو وات برق مصرفی خانوار نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت داشته اند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دیماه ۱۴۰۰ برای دهک های مختلف هزینه ای از ۴۱.۶ درصد برای دهک نهم تا ۴۵.۲ درصد برای دهک اول است.

منبع: