در ۹ ماهه امسال رقم خورد؛ افزایش ۱۱ درصدی صادرات به هند و چین

اجاره: برمبنای آمار گمرک ایران، صادرات به چین و هندوستان در ۹ ماهه امسال به لحاظ ارزشی با رشد ۱۱ درصدی و به لحاظ تناژی با رشد یک درصدی روبرو بوده است.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، آمارهای گمرک در ۹ ماهه نخست سال جاری نشان میدهد صادرات کالاهای ایرانی به چین ۲۳ میلیون و ۷۷۲ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار رسیده، این در حالیست که در همین بازه زمانی در سال قبل ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار روانه این کشور شده بود؛ بدین سبب باید اظهار داشت که صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای چین به لحاظ ارزشی با رشد ۱۱ درصدی و به لحاظ تناژی با رشد ۷ درصدی روبرو بوده است.
از طرف دیگر طی این مدت ۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار به هند صادر شده، این در حالیست که در سال قبل یک میلیارد و ۳۹۷ میلیون دلار صادرات به این کشور به ثبت گمرک رسیده؛ بدین سبب می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به هند با رشد ۶ درصدی روبرو بوده است.
در مجموع می توان گفت ۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزارتن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار کالای ایرانی به چین و هندوستان صادر شده، این در حالیست که در همین بازه زمانی در سال قبل ۲۷ میلیون و ۲۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۶۴ میلیون دلار روانه این دو کشور شده بود، بدین سبب صادرات به چین و هندوستان به لحاظ ارزشی با رشد ۱۱ درصدی و به لحاظ تناژی با رشد یک درصدی روبرو بوده است.

منبع: