سازمان اموال تملیکی دیگر حراج حضوری برگزار نمی کند

به گزارش اجاره، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اظهار داشت: شفافیت، ایجاد رقابت و حذف واسطه ها و استفاده عموم افراد جامعه از حراج ها مهم ترین دستاورد حراج خرده فروشی برخط است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، عبدالمجید اجتهادی در آئین رونمایی از سامانه حراج خرده فروشی برخط اموال تملیکی، گفت: از شروع سال ۱۴۰۲ تا حالا حراج حضوری نداشته ایم و در برنامه این سازمان نیز حراج حضور وجود ندارد، مگر این که موارد استثنایی باشد.
وی اضافه کرد: شفافیت، ایجاد رقابت و حذف واسطه ها و استفاده عموم افراد جامعه از حراج ها مهم ترین دستاورد حراج خرده فروشی برخط است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: یکی از اقدامات خوب و مؤثر این سازمان رونمایی از سامانه حراج خرده فروشی است که این امر همیشه مطالبه وزیر امور اقتصاد و دارایی بود.
اجتهادی با اعلان اینکه تمام افراد جامعه می توانند در سامانه برای خرید کالا شرکت نمایند، اظهار داشت: تمام پروسه این سامانه رایگان است، دو ماه رونمایی سامانه را به عقب انداختیم تا مشکل ودیعه گذاری حل شود نباید مبالغ ودیعه مدت زمان زیاد در حساب باقی بماند در صورت برنده نشدن حداکثر ۲۴ ساعت دیگر به حساب شرکت کنندگان برمی گردد.