وزارت اقتصاد باید پرداخت وام مسکن را پیگیری کند

اجاره: به گزارش اجاره، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: توقع ما از وزارت اقتصاد این است که پیگیری کند بانکها به وظیفه قانونی خودشان در عملیات بزرگ مسکن سازی در کشور عمل کنند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه، نظام بانکی باید به وظیفه قانونی خود برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عمل کند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد رییس مجمع بانک هاست و احکام مدیرعاملان و هیأت مدیره های بانکها توسط وزارت اقتصاد صادر می شود. وی ادامه داد: بدین سبب توقع ما از وزارت اقتصاد این است که پیگیری کند بانکها به وظیفه قانونی خودشان در عملیات بزرگ مسکن سازی در کشور عمل کنند و انتظار دیگری غیر از این نداریم. بذرپاش تصریح کرد: رییس کل بانک مرکزی جلسه ای را برگزار کرد و که در آن جلسه تمامی بانکها حضور داشتند. در این نشست تاکید شد که بانکها همکاری لازم را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشته باشند.