اضافه برداشت بانک ها ۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت

به گزارش اجاره، رئیس موسسه پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: اضافه برداشت بانکها سال جاری ۶۱.۹هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرده، کنترل نقدینگی و تأمین نیاز تولید برای پیشگیری از رکود اقتصادی مورد تاکید دولت می باشد.

به گزارش اجاره به نقل از مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها در دومین نشست کارگروه پولی و بانکی مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت.
محمدهادی زاهدی وفا، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت اجرای سیاست های جامع پولی، اضافه کرد: در کنار کنترل نقدینگی و کنترل اضافه برداشت بانکها باید به پیشگیری از رکود اقتصادی و نیازهای پولی بخش تولید هم توجه داشت.
مشاور رئیس جمهور افزود: با عنایت به شعار سال در شروع سال، برنامه ای پس از تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از جانب رئیس جمهور به دستگاههای مختلف ابلاغ گردید، دربند اول این برنامه کنترل نقدینگی، پایه پولی به بانک مرکزی سپرده شده است.
وی با اشاره به اینکه بر این اساس بانک مرکزی رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد را هدف گذاری کرده است، بیان نمود: بنا بر اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در انتها مرداد سال جاری ۸.۱ درصد که اگر این نسبت پنج ماهه را در نظر بگیرم بانک مرکزی از هدف گذاری خود پیشتر رفته است.
زاهدی وفا با اشاره این که نرخ رشد نقدینگی یک ساله منتهی به مرداد سال جاری به ۲۶.۹ درصد رسیده است، اظهار داشت: بنا بر اعلام بانک مرکزی اضافه برداشت بانکها در مرداد سال جاری نسبت به اردیبهشت ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان و فروردین نسبت به اسفند سال قبل ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها احتیاج به سیاست های تکمیلی دارد تا کاهش توان تسهیلات دهی بانکها به رکود اقتصادی منجر نشود.
در ادامه نشست که با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، فعالان بازار پول برگزار شد، مواردی ازجمله لزوم ادامه ثبات بازار ارز، توجه به کفایت سرمایه بانک ها، تراز شدن بودجه دولت و کاهش تسهیلات تکلیفی بانکها برای موفقیت اهداف کنترل نرخ تورم دولت مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: