ورود ۶ و نیم میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در نیمه نخست امسال

به گزارش اجاره، در ۶ ماهه سالجاری ۶ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۱۴۱ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است.

به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، ارزش این میزان گوشی تلفن همراه یک میلیارد و ۳۴۴ میلیون و ۱۸۷ هزار دلار بوده است.
این گزارش درباب واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری در ۶ ماهه سال جاری می افزاید: در طول این مدت ۶ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۹۷ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۷۸۳ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۶۶ هزار و ۵۴۴ دستگاه به ارزش ۱۵۸ میلیون و ۴۰۳ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.
شایان ذکر است، آمار واردات تلفن همراه در ۶ ماهه سال جاری ذیل کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشیهای تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می باشد.

منبع: