تعویق در بازنشستگی معلمان با چه هدفی انجام شده است؟

به گزارش اجاره، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بازنشستگی را در آموزش و پرورش قدری قانونا به تعویق انداختیم تا این امکان فراهم گردد کسانی که بازنشسته می شوند بتوانند ادامه خدمت بدهند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، داوود منظور درباب استخدام معلمان جدید اظهار داشت: سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش وپرورش هر سه نقش مشترکی در این مساله ایفا می کنند. در مرحله اول نیازسنجی را وزارت آموزش وپرورش انجام می دهد و نیاز خودرا به سازمان امور استخدامی اعلام می کند. پس از تأیید سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه باید تامین اعتبار کرده و منابع لازم را پیش بینی نماید. وی با اعلان اینکه خوشبختانه در رابطه با استخدام های جدیدی که باید امسال انجام می شد، این پروسه در همان ماه های خرداد و تیر انجام شد، اضافه کرد: مقداری برگزاری آزمون استخدامی آموزش وپرورش به تأخیر افتاد و همین موجب شد در آغاز شروع مدارس معلم های جدید نتوانند سرکلاس حاضر شوند. معلمان جدیدالورود گزینش شده و آغاز به کار کرده اند.

منبع: