۱۰۰۰ میلیارد تومان سود نقدی به حساب سهامداران واریز شد

به گزارش اجاره، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام نمود: بیشتر از هزار میلیارد تومان سود در هفته سوم آبان ماه سالجاری از راه سامانه سجام به حساب سهامداران واریز شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، اطلاعات انتشار یافته از جانب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در مورد جزئیات واریز سود سهامداران در هفته سوم آبان ماه سالجاری از آن حکایت می کند که ۳۰ ناشر سود جاری و سنواتی ۳ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۵۲ سهامدار شامل یک هزار و ۴۵ میلیارد تومان را به حساب سجامی سرمایه گذاران واریز کرده است.
گفتنی است، آمارهای انتشار یافته از جانب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نشان داده است که از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان هفته سوم آبان ماه، سود جاری و سنواتی متعلق به ۶۱ میلیون سهامدار شامل ۷۸ هزار میلیارد تومان توسط سمات واریز شده است.

منبع: