واردات ۲ میلیارد دلار موبایل در ۸ ماه

به گزارش اجاره، در ۸ ماهه سالجاری ۹ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۳۳۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بر مبنای آمار گمرک ایران، در ۸ ماهه سال جاری ۹ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۳۳۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری به ارزش یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۵۵۳ هزار دلار وارد کشور شده است.
این گزارش در مورد واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری در ۸ ماهه سالجاری می افزاید: در این زمان ۸ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۹۷ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۷۴۶ هزار دلار به شیوه تجاری و ۳۳۹ هزار و ۵۴۲ دستگاه به ارزش ۱۹۷ میلیون و ۸۰۷ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.
شایان ذکر است، آمار واردات تلفن همراه در ۸ ماهه سالجاری ذیل کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشیهای تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی است.

منبع: