دولت طی ۹ ماه ۵۰۲ هزار میلیارد تومان مالیات گرفت

به گزارش اجاره، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: از آغاز امسال تا پایان آذر ماه ۵۰۲ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که تا آخر سال مطابق قانون بودجه باید به ۷۴۸ هزار میلیارد تومان برسد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در رابطه با وصول مالیات از آغاز سال تابحال اظهار نمود: از آغاز سال جاری تا پایان آذر ماه ۵۰۲ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که مطابق قانون بودجه تا آخر سال باید رقم ۷۴۸ هزار میلیارد تومان محقق شود.
مستوفی اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه مودیان مالیاتی، درآمد مالیاتی سال جاری محقق شود چونکه هرچه این تحقق درآمدهای مالیاتی کمتر شود، آثار آن مجدد به مردم برمی گردد و کسری بودجه و به دنبال آن آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
این مقام مالیاتی همینطور ضمن اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ اظهار نمود: با عنایت به این که سال قبل الگوریتم های مالی سازمان امور مالیاتی تغییر نمود و حساب های تجاری و حساب های دوم و سوم واریز وجه به مودیان هم کنترل شد، درآمد مالیاتی افزایش قابل ملاحظه ای داشت. سال قبل بالغ بر ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی وصول شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که حدود ۳۰۵ هزار میلیارد تومان وصول مالیات بود، ۵۴ درصد رشد داشت.
وی اضافه کرد: سال قبل بعضی از مودیان که فکر می کردند فقط از راه دستگاه کارت خوان به حساب هایشان دسترسی وجود دارد در واقع می توانند فرار مالیاتی داشته باشند، به واسطه همین اقدامات همچون الگوریتم های بانکی و اطلاعات و برنامه های نرم افزاری که سازمان مالیاتی تهیه کرده بود و برای سال ۱۴۰۱ از آنها استفاده کرد، مالیات ابرازی صاحبان مشاغل هم افزایش داشت.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در تشریح عملکرد مالیاتی سالهای گذشته اظهار داشت: عملکرد مالیاتی ابرازی مودیان هم در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این عدد برای عملکرد ۱۴۰۱ به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش نشان داده است اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی با همکاری بانک مرکزی انجام داد نتایج مثبت داشته است و در مرحله ابراز این عدد بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش داشت.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در توضیح چگونگی افزایش مالیات ابرازی اظهار داشت: زمانیکه مودیان می خواستند اظهارنامه خویش را پر کنند به آنها اعلام گردید اطلاعات بیشتری خارج از رقم های کارت خوان هایشان موجود است و اطلاعات مالی آنها درج شد، سپس وقتی با این اطلاعات مالی مواجه گشتند، می دانستند سازمان امور مالیاتی بر طبق این اطلاعات که درست هم هست اقدام خواهد کرد، ازاین رو ابراز مودیان افزایش قابل توجهی داشت.

منبع: